Skip to content
Home » שיטות מרכזיות בניתוחי כיס מרה

שיטות מרכזיות בניתוחי כיס מרה

שוק ניתוחי כיס המרה מציע כמה שיטות ניתוחיות. במאמר הבא נתמקד על 2 שיטות מרכזיות בניתוחי כיס מרה: הגישה הלפרוסקופית והגישה הפתוחה, נבין מהן, ומתי מבצעים כל אחת מהן.

מהו כיס המרה?

כיס המרה הינו איבר הדומה למעין 'אגס' המצוי בתחתית הכבד, מצידו הימני. כיס המרה כולל שלושה חלקים. האחד, קרוב לדופן הבטן, השני, יוצר את החיבור בין כיס המרה לבטן, והשלישי יוצר חיבור של החלק המחבר אל דרכי המרה.  

ניתוחי כיס מרה

ניתוח פתוח- הניתוח הפתוח היה נפוץ עד מאוד בימים עברו, אך כיום, משמש בעיקר כאשר מתעורר חשד למחלות ממאירות של כיס המרה. בניתוח הפתוח הרופא המטפל עורך חתך גדול, בהשוואה לשיטות אחרות, ומוציא את כיס המרה ממקומו. 

ניתוח רובוטי- ניתוח כיס מרה רובוטי הינו ניתוח המתבצע על ידי רובוט במטרה להוציא את כיס המרה מן הגוף, ניתוח רובוטי מתאים כאשר נמצאים אבנים בכיס המרה, מופיע זיהום או כאשר תפקודו אינו תקין. כיס מרה תקין אמור לקלוט מיצי מרה וריכוזן אל מחוץ לגוף. לכיס המרה תפקיד משמעותי בעיכול שומנים המתקבלים ממוצרי מזון, כך שכאשר תפקודו לקוי, ההשפעה עשויה להתבטא במגוון היבטים.  

ניתוח לפרוסקופי– הניתוח לפרוסקופי הינו ניתוח נפוץ מאוד ממגוון ניתוחי כיס מרה קיימים. הניתוח הנ"ל, מתבצע תחת הרדמה כללית וחיתוך כמה חתכים קטנים בבטן. דרך חתכים אלה יוכנסו כלי הניתוח שבראשם עומד הלפרוסקופ, הכולל מצלמה בקצהו. בחדר מצוי מחשב אליו מגיע המידע המצולם באמצעות המכשיר, כך שניתן לצפות במתחולל בפנים. 

בכדי להביא לגישה קלה יותר אל כיס המרה, הרופא ינפח את הבטן על ידי פחמן דו חמצני. בשלב שלאחר מכן, תופסק אספקת הדם הזורמת אל כיס המרה ותתבצע הסרתו. במידה ונמצאו אבנים, לרשות הרופא כלים ייעודיים נוספים לצורך ריסוקן והוצאתן אל מחוץ לגוף המטופל.

בתום הניתוח, הרופא ידביק או יתפור את החתכים ותתבצע חבישה. 

יתרונות הניתוח הלפרוסקופי

בשונה משיטות טיפוליות אחרות הכוללות חתכים גדולים יותר ומביאות בדרך כלל לידי צלקות, כאב והליך החלמה ממושך, ניתוח בגישה זו כולל חתכים קטנים ועל כן מקצר משמעותית את הליך ההחלמה, מצמצם את הצלקות ופחית מעוצמת הכאב המופיעה לאחר הניתוח.

ניתוח בגישה הפתוחה- ישנם מקרים בהם הניתוח הלפרוסקופי אינו מספיק לגמרי כדי להוביל לשיפור הרצוי, ותך כדי מהלכו עולה הצורך לעבור לניתוח בגישה הפתוחה, אשר בהשוואה לניתוח שלעיל, כולל חתך גדול יותר.

דילוג לתוכן