Home » Archives for שרון הראל

שרון הראל

הדברת זבובים

תוכנית יעילה להדברת זבובים מתחילה בתברואה ובביטול חריגים. "אמצעי תברואה המבטלים את אזורי ההטלה הם קריטיים לשליטה בזבובי רבייה כגון זבובי בית וזבובים כחולים." מכיוון… Read More »הדברת זבובים